06.12.2013.

Zajednički nastup - Kumho i Yokohama

- Tehnološko finansijsko udruživanje u cilju napredovanja istraživanja i razvoja, kao i povećanje konkurentnosti na tržištu.

-  Ceremoniji potpisivanja, održanoj 29. novembra, prisustvovali su predsednici Sem Koo - Kumho gume i Tadanobu Nagumo - Yokohama gume.

Zajedničko istraživanje i razvoj guma, uz razmenu resursa koje obe kompanije imaju, u cilju kvalitetnijeg takmičenja u industriji guma, ključni je sadržaj sporazuma između ove dve kompanije u budućnosti. Sporazum takođe podrazumeva i spajanje kapitala adekvatno udelu u vlasništvu.

Kao odgovor na trenutno stanje na tržištu, brzi napredak tehnologije u auto industriji i povećanje zahteva za visoko funkcionalnim, ekološki i inovativnim proizvodima, uz ozbiljno pojačanu konkurenciju u industriji guma, dve kompanije su jedna drugoj pružile ruku kako bi se povećao obim u ekonomiji, jačanje istraživanja i razvoja, kao i konkurentnosti kroz strateško partnerstvo.

Uz nedavnu izgradnju Centralnog istraživačkog instituta u Giheung - Yongin, ovaj tehnološki savez će dodatno unaprediti konkurentnost Kumho guma na globalnom tržištu guma.

Yokohama gume, osnovana 1917. sa sedištem u Japanu, sa proizvodnjom guma kao ključnim segmentom poslovne aktivnosti. U fiskalnoj 2012. (31. decembar, 2012.), kompanija je zabeležila konsolidovani promet od 559.7 milijardi jena ukupno, od čega na gume ide 444,6 milijardi jena. Yokohama gume je pozicionirana na  12 pogona (ne uključujući one trenutno u izgradnji), u sedam zemalja širom sveta i zapošljava oko 20.000 ljudi.