02.10.2013.

Pravilno skladištenje guma

PRAVILNO SKLADIŠTENJE MOŽE DA USPORI STARENJE GUMA

1. Temperatura
Temperatura u magacinu treba da bude ispod +25 ºC, idealno bi bilo da bude mračna i ispod +15 ° C. Svojstva gumene smeše se mogu promeniti, i smanjiti vek trajanja guma, ako je temperatura iznad 25 º C ili ispod 0 ° C. Skladištenje u hladnom nema negativnih efekata n stanje gume ukoliko je iznad preporučene donje granične temperature.

2. Vlažnost
Izuzetno vlažnie uslovime treba izbegavati. Vlaga u magacinu ne sme biti toliko visoka, da se javlja kondenzacija na gumama. Gume se ne smeju čuvati u uslovima gde su izložene kiši, prskanju vodom, itd.

3. Svetlost
Gume moraju biti zaštićene od svetlosti, naročito od direktne sunčeve svetlosti i intezivne veštačke svetlosti sa visokim UV sadržajem.

4. Kiseonik i ozon
Ozon ima veoma jak uticaj na pogoršanje stanja gume. Magacin ne sme da sadrži nikakve uredjaje koji oslobadjaju ozon, kao što su fluorescentne lampe ili živine svetiljke, opremu visokog električnog napona, elektromotore ili bilo koje druge električne aparate koji mogu varničiti ili proizvesti električnia pražnjenja.

5. Deformacija
Ako je moguće, gume moraju biti odložene slobodno, u njihovom prirodnom obliku, tako da oni nisu pod naprezanjem, pritiskom ili torzijom. Veliki deformiteti nastali tokom dugogodišnjeg skladištenja mogu dovesti do kasnije pucanja pod pritiskom.

6. Razredjivači, ulja, masti, toplota
Gume moraju biti posebno zaštićene od svakog kontakta sa razredjivačima, uljima ili mašću. Gume takodje moraju biti zaštićene od jakih emitera svetlosti i varničenja pruzrokovanih električnim zavarivanjem.

7. Rukovanje gumama
Kod manipulacije gumama u magacinu, nemojte ih bacati nikada sa visine veće od 1,5 m, da ne bi došlo do pucanja ojačanja.  Ako pronađete gumu sa oštećenim ojačanjem ne preporučujemo za montiranje istih na točak.

http://www.nokiantyres.com